S DĚTMI
V POHODĚ

65stránkový e-book, kde se dozvíte: 

  • jak vybudovat nebo znovu získat důvěru dětí
  • jak reagovat na silné dětské emoce
  • jak projevovat respekt a zájem
  • jak si nastavit hranice

naučíte se: 

  • zásady efektivní komunikace
  • uzavírat dohody
  • řešit sourozenecké spory

Proč e-book ode mě? 

Mám více než 25 let zkušeností s prací
s dětmi.

Zažila jsem traumatické dětství a přesně vím, jaký vliv má atmosféra v rodině a chování
k dítěti vliv na jeho budoucí život - na jeho spokojenost, sebevědomí, sebedůvěru, na partnerské vztahy...

Navíc jsem  obohacená o zkušenost se svými dvěma dnes už dospělými dětmi.

Dokážu vidět situace jak očima dítěte, tak očima rodičů.

Zároveň mám za sebou celoživotní sebevzdělávání v této oblasti. 

 

 

Absolvovala jsem koučovací výcviky a školu mediace (mediace je způsob řešení sporů, který vede k oboutranně uspokojivé dohodě). Poskytuju párové i rodinné konzultace.